Make your own free website on Tripod.com

Süttő

Séd-tő, amiben séd kis patakot jelent - innen származtatják a település nevét az etimológusok. a töréneti korokban is többnyire lakott volt, a környék legkomolyabb földvárait itt tárták fel. Az 1700-as évektől többségbe kerülnek a német telepesek: a lakosságszám ma 2000-re tehető. Legnevezetesebb terméke a süttői vörös mészkő, amelyet már a rómaiaik is fejtettek itt, később olasz kőfaragók telepedtek ide. Katolikus temploma műemlék jellegű, az ide tartozó Bikolpusztán ugyanígy a volt Reviczky-kúria. Védett fája a mintegy 400 éves ún. Rákóczi-hárs, melynek törzskerülete 6 m körül van.