Make your own free website on Tripod.com
Ez egy olyan világ

Egy bûnös, rothadó világban élek,
melyben az élettõl pusztul el a lélek,
melyben a királyfi sem úgy szól a lányhoz,
hogy szeretlek én téged, mégha nem is látod.
Itt már nincs szeretet, itt már nincsen semmi,
pedig, ha akarnánk, még tudnánk cselekedni.
Ez egy olyan világ, mely magát pusztítja el,
s nem soká az élet is élettelen hever,
madarak helyett bomba száll az égen,
talán már azóta meg is szûnt az Éden,
vicsorgó szörnyképek, rémületes arcok,
szitkok, átkok, vétkek, reménytelen harcok
- mégis azt kell hinnem, gyönyörû az élet,
mert - e hittel védve nem látják, hogy félek.
ismeretlen szerzõtõl